KONSIGLIO

Doradzamy i szkolimy
ZNOWELIZOWANA DYREKTYWA ROHS Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA REACH


Szkolenie online

Termin szkolenia: 2 lipiec 2021r.

Koszt szkolenia: 650,00 zł (netto) za osobę

Formularz uczestnictwa


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi, wymaganiami oraz obowiązkami wynikającymi ze znowelizowanej dyrektywy RoHS2, która weszła w życie 3 stycznia 2013r. W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się również co łączy dyrektywę RoHS2 z rozporządzeniem REACH i jakie są tego konsekwencje.

Program szkolenia

ASPEKTY PRAWNE DYREKTYWY ROHS2 I REACH

 • Wprowadzenie do tematyki RoHS2 i REACH,
 • Informacje na temat szczegółów dyrektywy RoHS2, zakresu, definicji, wymagań, obecnych i przyszłych wyjątków,
 • Uregulowania polskich przepisów prawnych implementujących dyrektywę RoHS;
 • Wymagania dla producentów i importerów sprzętu elektronicznego i podmiotów wprowadzających wyrób na rynek w świetle RoHS2,
 • Powiązania dyrektywy RoHS2 z rozporządzeniem REACH,
 • Deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, a dyrektywa RoHS2 - wymagania i konsekwencje,
 • Problematyka klasyfikowania wyrobów do danej grupy produktów (kto dokonuje klasyfikacji i jakie są tego konsekwencje),
 • Dyrektywa RoHS2 na świecie.

ASPEKTY PRAKTYCZNE DYREKTYWY ROHS2

 • Problematyka zgodności produktów z RoHS2 (omówienie istniejących sposobów postępowania celem potwierdzenia zgodności z RoHS2),
 • Weryfikacja dokumentacji i raportów dostawców potwierdzających zgodność z RoHS2,
 • Omówienie metod laboratoryjnego potwierdzania zgodności z RoHS2.
 • Omówienie występujących problemów technologicznych, logistycznych i prawnych związanych z dyrektywą RoHS2 połączone z dyskusja i odpowiedziami na pytania


Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do pracowników firm, których profil działalności skupia się na produkcji, imporcie i dystrybucji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Liczba uczestników: 5-12 osób. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykładowca:
Dr Jacek Finster - Pracownik pilskiego oddziału Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., kierownik akredytowanego laboratorium badawczego, dr nauk chemicznych. Do jego osiągnięć należy uruchomienie i akredytowanie niszowych na polskim rynku badań laboratoryjnych w pełnym zakresie wymagań przepisów dyrektywy RoHS.

W ramach szkolenia zapewniamy:
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Szkolenie jest dostępne również w formie szkolenia zamkniętego z możliwością dostosowania programu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.