Kod UFI – generowanie i zgłaszanie do Poison Center (PCN)

Od 1 stycznia 2021r. dla mieszanin niebezpiecznych klasyfikowanych na zdrowie człowieka i ze względu na właściwości fizyczne przeznaczonych dla konsumentów i do użytku profesjonalnego należy wygenerować, zgłosić i umieścić na etykiecie kod UFI.
Ostatnia aktualizacja: 05/10/2021
Współpracowałyśmy z

Już od prawie roku na rynku branży chemicznej obowiązują kody UFI. Kody te spotykamy coraz częściej na opakowaniach mieszanin, z którymi mamy do czynienia na co dzień m.in. na płynach do mycia naczyń, proszkach do prania, klejach, farbach, tuszach, papierosach elektronicznych, odświeżaczach powietrza, chemii ogrodniczej (nawozach do roślin).

Wielu z nas zadaje sobie pytanie dlaczego wprowadzono obowiązek generowania kodów UFI skoro obowiązujący do tej pory system krajowy (w Polsce ELDIOM) był łatwy w obsłudze, jasny i przejrzysty. Czy obsługa nowego narzędzia będzie dla firm prosta, czy łatwo im będzie utworzyć kod UFI oraz dalej dokonać jego zgłoszenia w europejskiej bazie ośrodków zatruć.

Chcąc przybliżyć temat kodów UFI zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, w którym dowiesz się

 • jaki jest jeden z powodów wprowadzenia kodów UFI,
 • jak generować kod UFI,
 • jakie dane są niezbędne do jego zgłoszenia w europejskiej bazie ośrodków zatruć (PCN)

Dlaczego kody UFI zostały wprowadzone i w jakich krajach obowiązują?

Dokonując wstępnej kwalifikacji mieszanin, dla których powinny zostać utworzone kody UFI należy pamiętać, iż obowiązkowi podlegają tylko i wyłącznie mieszaniny klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem CLP jako niebezpieczne dla zdrowia człowieka oraz ze względu na właściwości fizyczne.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronach Poison Center  w przypadku narażenia na mieszaninę zawierającą szkodliwe chemikalia pierwszym punktem kontaktu jest zazwyczaj ośrodek zatruć lub pogotowie ratunkowe. Dane statystyczne z europejskich ośrodków zatruć jasno wskazują, że przy około 40% zgłoszeń centrum zatruć ma trudności z szybkim i precyzyjnym rozpoznaniem, jaki produkt jest przyczyną wypadku. W związku z tym wprowadzono kod UFI, aby w łatwy sposób można było określić rodzaj zagrożenia. Kod ten powiązany jest z konkretnymi informacjami o mieszaninie - nazwie, zastosowaniu, składnikach, klasyfikacji oraz toksyczności. Podając kod UFI pracownikowi  ośrodka zatruć pozwoli na sprawne udzielenie porady na temat odpowiedniego leczenia poszkodowanego lub konieczności udania się do szpitala.

Kody UFI powinny obowiązywać w całej Unii Europejskiej, jednak nie wszystkie kraje jeszcze wprowadziły system zgłoszenia do bazy PCN. Na chwilę obecną 24 kraje akceptują zgłoszenia przez portal ECHA z czego 3 kraje pobierają opłatę urzędową za dokonanie zgłoszenia (Włochy, Belgia, Węgry).

Jak w prosty sposób nadać kod UFI mieszaninie?

Kod UFI można wygenerować z poziomu bezpłatnej aplikacji opracowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, którą można odnaleźć pod linkiem  https://ufi.echa.europa.eu/#/create

W zależności od przedsiębiorstwa i jego potrzeb jest kilka sposobów wygenerowania kodu UFI:

 • Generowanie pojedynczego kodu UFI przez przedsiębiorstwo posiadające numer VAT
 • Generowanie pojedynczego kodu UFI przez przedsiębiorstwo nie posiadające numer VAT
 • Zbiorcze generowanie UFI na podstawie sekwencyjnych numerów wzoru
 • Zbiorcze generowanie UFI na podstawie niesekwencyjnych numerów wzoru
Przedsiębiorstwo posiadające numer VAT, aby zgłosić kod UFI musi przejść przez procedurę składającą się z 4 kroków, które prezentujemy poniżej:

Pierwszy krok: należy z rozwijanej listy wybrać państwo i wpisać numer VAT danego przedsiębiorstwa

Drugi krok: należy przypisać mieszaninie numer (numer musi być liczbą całkowitą może być w zakresie 0 do 268 435 455)

Trzeci krok: należy kliknąć „utwórz”

Czwarty krok: wygenerowany kod UFI należy zapisać w odrębnym pliku dokumentów

WAŻNE:

 • Należy zapisać przypisany numer danej mieszaninie wraz z numerem kodu UFI w odrębnym pliku, aby w przyszłości móc zidentyfikować jaki numer UFI należy do danej mieszaniny
 • generator kodów UFI nie przechowuje utworzonych kodów UFI

Jakie dane są wymagane do dokonania zgłoszenia do Poison Center?

Podstawowymi i niezbędnymi elementami zgłoszenia kodów UFI jest zebranie informacji na temat mieszaniny:

 • nazwy handlowej mieszaniny
 • kodu/ów UFI danej mieszaniny
 • informacji na temat składu mieszaniny
 • klasyfikacji mieszaniny zgodnie z CLP
 • zwrotów wskazujących środki ostrożności
 • koloru i stanu skupienia
 • wartości pH lub wyjaśnienie dlaczego dla danej mieszaniny pH nie zostało określone
 • danych toksykologicznych mieszaniny
 • rodzaju zastosowania (konsumenckie, profesjonalne, przemysłowe)
 • rodzaju opakowań i ich pojemności
 • kodu  przypisanego mieszaninie zgodnie z europejskim system kategoryzacji produktów (EuPCS)

UWAGA! Jeśli mieszanina wprowadzana jest do obrotu w kilku krajach Unii Europejskiej  należy ją zgłosić w każdym z nich.

Zgłoszenia kodów UFI dokonuje się za pomocą jednego systemu we wszystkich krajach przyjmujących zgłoszenia PCN. Zatem fakt, że korzystamy z jednej bazy zgłoszeń nie oznacza, że zgłoszony kod w Polsce będzie dostępny dla ośrodka zatruć we Francji, jeśli tam zgłoszenie nie zostanie dokonane.

Zgłoszenia dokonuje się z pomocą konta zarejestrowanego na stronach Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA ) https://idp.echa.europa.eu/ui/login

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat kodów UFI, czy też pomocy w ich zgłoszeniu skontaktuj się z nami.

Potrzebujesz doradztwa chemicznego?

Zajmujemy się tworzeniem kart charakterystyki, obsługą bieżącą firm w zakresie REACH i RoHS oraz rejestracją substancji REACH. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą.
Nasza oferta

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz wsparcia w wypełnieniu obowiązków narzuconych przez REACH, CLP, RoHS? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
biuro@konsiglio.pl
ul. Częstochowska 10a, 87-100 Toruń
NIP: 8791849781   REGON: 871542258
Izabela Warmińska-Urmanavičius
i.warminska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 699
Malwina Adamska
m.adamska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 413
Odwiedź naszą stronę na linked.in!
Aktualne szkolenia
Wszystkie szkolenia
www.Konsiglio.pl - 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie informacji bez zgody autora zabronione.
Projekt i wykonanie - danielregent.com