Rejestr SCIP – obowiązkiem polskich wytwórców wyrobów

Od 1 stycznia 2022r. w Polsce zostanie wprowadzony obowiązek dokonywania zgłaszania do bazy SCIP wyrobów zawierających substancje SVHC w ilości pow. 0,1% wag.
Ostatnia aktualizacja: 16/12/2021
Współpracowałyśmy z

Zgłoszenie w bazie SCIP od wielu miesięcy było w Polsce tematem czysto teoretycznym. Z uwagi na przedłużające się prace polskiej implementacji tegoż aktu prawnego nasz kraj nie posiadał narzędzi do korzystania z artykułu 9 pkt i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów (wprowadzający obowiązek zgłoszenia wyrobów zawierających substancje SVHC w ilości powyżej 0,1% wag. do bazy SCIP). Transpozycje przepisów dotyczących zgłaszania wyrobów w bazie SCIP do polskiego prawodawstwa ustanowiła ustawa z dnia 17 listopada 2021r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2151). Zgodnie Art. 25 a niniejszej ustawy „Dostawca wyrobu w rozumieniu art. 3 pkt 33 rozporządzenia nr 1907/2006 przekazuje informacje Agencji zgodnie z art. 33 ust. 1 tego rozporządzenia, wykorzystując format i narzędzie przygotowane w tym celu przez Agencję.”

Co to oznacza dla wytwórców, importerów wyrobów?

Tłumacząc w kilku słowach zgodnie z ustawą  o odpadach każdy wytwórca i importer wyrobu, podmiot składający wyroby złożone oraz dystrybutor zobowiązany jest do dokonania takiego zgłoszenia, jeśli w jego wyrobie występuje substancja SVHC w ilości powyżej 0,1% wag. Wyjątkiem jest dystrybutor, który sprzedaje wyroby bezpośrednio i wyłącznie dla konsumentów. Taki podmiot nie podlega obowiązkowi zgłoszenia wyrobu w bazie SCIP.

Pamiętajmy, że w Polsce obowiązek ten wchodzi w życie od 1 stycznia 2022r.

rejestr SCIP

Jakie są rodzaje zgłoszeń?

Rodzaj zgłoszenia wynika bezpośrednio z tego jaki status pełni się w łańcuchu dostaw. ECHA wyodrębniła kilka możliwości.

W przypadku wytwórców i importerów wyrobów należy dokonywać pełnego zgłoszenia w bazie SCIP, w którym konieczne jest wprowadzenie następujących danych:

- nazwa wyrobu

-numer referencyjny

- rodzaj substancji SVHC

-kategoria produktu

- miejsce wytwarzania  (obszar UE lub poza UE)

- instrukcję bezpiecznego użytkowania

-rodzaj substancji SVHC

Jeśli jesteś wytwórcą wyrobów złożonych możesz skorzystać z tzw. Odwołania (Referencing) korzystając z numerów SCIP swoich dostawców. To rozwiązanie ma zastosowanie wyłącznie do wyrobów, które nie ulegają żadnym zmianom kształtu ani składu, gdy są włączone do złożonych obiektów.

Pełniąc status dystrybutora, możesz skorzystać z uproszczonego zgłoszenia w bazie SCIP (Simplified SCIP Notifications; SSN) poprzez łączenie swojego zgłoszenia ze zgłoszeniem dostawcy.

Uwaga dystrybutorzy!  Pamiętajcie aby zażądać numeru SCIP dla swoich produktów!

W jakiej formie należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia dokonuje się za pomocą konta zarejestrowanego na stronach Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA ) - ECHA Submission Portal, natomiast dokumentację należy przygotować w Iuclid 6.
Pamiętajmy, że obie aplikacje są bezpłatnie udostępniane przez ECHA, a wszystkie dokonane zgłoszenia są opublikowane na stronach:

https://echa.europa.eu/pl/scip database

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w zgłaszaniu w bazie SCIP zachęcamy do kontaktu.

Potrzebujesz doradztwa chemicznego?

Zajmujemy się tworzeniem kart charakterystyki, obsługą bieżącą firm w zakresie REACH i RoHS oraz rejestracją substancji REACH. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą.
Nasza oferta

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz wsparcia w wypełnieniu obowiązków narzuconych przez REACH, CLP, RoHS? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
biuro@konsiglio.pl
ul. Częstochowska 10a, 87-100 Toruń
NIP: 8791849781   REGON: 871542258
Izabela Warmińska-Urmanavičius
i.warminska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 699
Malwina Adamska
m.adamska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 413
Odwiedź naszą stronę na linked.in!
Aktualne szkolenia
Wszystkie szkolenia
www.Konsiglio.pl - 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie informacji bez zgody autora zabronione.
Projekt i wykonanie - danielregent.com