DETERGENTY- co należy wiedzieć przed wprowadzeniem ich na rynek

Rozporządzenie (WE) 648/2004 w sprawie detergentów. Podsumowanie najważniejszych informacji - część pierwsza
Ostatnia aktualizacja: 14/03/2022
Współpracowałyśmy z

Ogólne informacje - część pierwsza

Przepisy prawne regulujące wprowadzenie detergentów na rynek znajdują się w Rozporządzeniu (WE) 648/2004 w sprawie detergentów.

Ustawodawca definiuje detergent jako jakąkolwiek substancję lub mieszaninę zawierającą mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne przeznaczoną do procesów prania, mycia i czyszczenia.

Szczegółowa analiza i identyfikacja detergentów wskazuje również inne preparaty, takie jak:

  • „Pomocniczy preparat piorący”, przeznaczony do zamaczania (wstępne pranie), płukania lub wybielania ubrań, domowej bielizny itp.,
  • „Preparat zmiękczający do płukania tkanin”, przeznaczony do zmiany chwytu tkaniny, w procesach, wykonywanych po operacji prania,
  • „Preparat czyszczący”, przeznaczony do różnego rodzaju mycia w gospodarstwie domowym i/lub do oczyszczania innych powierzchni (np.: materiałów, produktów, maszyn, urządzeń mechanicznych, środków transportu i wyposażenia dodatkowego, instrumentów, aparatów itd.),
  • „Inne preparaty czyszczące, myjące i piorące”, przeznaczone do jakichkolwiek innych procesów prania, mycia i czyszczenia.

Detergenty mogą mieć różną postać (płyn, proszek, pasta, kostka, itp.) oraz mogą być wprowadzane do obrotu w celu używania ich w gospodarstwie domowym, obiektach użyteczności publicznej lub do celów przemysłowych przy czym pierwsze udostępnienie na rynku unijnym lub przywóz na obszar celny Unii uważa się za wprowadzenie do obrotu.

Ważne! Kluczowa jest funkcja a nie skład.

Nawiązując do rozporządzenia REACH, wprowadzenie do obrotu  oznacza odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie lub udostępnienie stronie trzeciej. Import jest równoznaczny z wprowadzeniem do obrotu.

Kim jest producent i jakie ma obowiązki

Producent oznacza osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za wprowadzenie do obrotu detergentu bądź środka powierzchniowo czynnego do detergentów a w szczególności wytwórcę, importera, konfekcjonera pracującego na własny rachunek lub jakąkolwiek osobę zmieniającą właściwości detergentu bądź środka powierzchniowo czynnego do detergentu lub tworzącą bądź zmieniającą jego oznakowanie. Dystrybutor (w tym detalista), który nie zmienia właściwości, oznakowania czy opakowania detergentu lub środka powierzchniowo czynnego do detergentu, nie może być uważany za producenta, chyba, że działa on jako importer.

Producenci mają obowiązek, aby wprowadzane przez nich detergenty posiadały pełną zgodność z przepisami rozporządzenia WE 648/2004.

Jakie informacje musi przekazać producent detergentu

Zgodnie z art. 45 CLP (wyznaczanie jednostek odpowiedzialnych za otrzymywanie informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia) producenci detergentów są zobowiązani przekazywać państwom członkowskim następujące informacje:

– informacje na temat wyników jednego lub więcej badań całkowitej podatności na biodegradację (zał. III)

– dla tych środków powierzchniowo czynnych, które nie spełniają wymagań wymienionych w zał. III, i dla których złożono wniosek o odstępstwo:

  1. dokumentacja techniczna wyników badań wymienionych w załączniku II;
  2. dokumentacja techniczna wyników badań i informacje wymienione w załączniku IV.

Producent jest zobowiązany  przeprowadzić i udostępnić  badania wskazane powyżej w każdym przypadku kiedy wprowadza do obrotu substancje lub mieszaniny objęte niniejszym rozporządzeniem.

Dodatkowo producenci wprowadzający do obrotu mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem WE 648/2004 powinni, na żądanie, udostępnić personelowi medycznemu bezzwłocznie i bez opłat arkusz danych składników jak ustalono w załączniku VII C.

Zgodnie z załącznikiem VIID producenci wprowadzający do obrotu detergenty również na stronie internetowej mają obowiązek umieszczenia arkuszu danych składników. Odstępstwem od tego obowiązku jest zastosowanie przemysłowe i instytucjonalne detergentów czy też środków powierzchniowo czynnych dla przemysłowych lub instytucjonalnych detergentów, dla których dostępne są arkusze danych technicznych lub karty charakterystyki.

Potrzebujesz doradztwa chemicznego?

Zajmujemy się tworzeniem kart charakterystyki, obsługą bieżącą firm w zakresie REACH i RoHS oraz rejestracją substancji REACH. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą.
Nasza oferta

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz wsparcia w wypełnieniu obowiązków narzuconych przez REACH, CLP, RoHS? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
biuro@konsiglio.pl
ul. Częstochowska 10a, 87-100 Toruń
NIP: 8791849781   REGON: 871542258
Izabela Warmińska-Urmanavičius
i.warminska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 699
Malwina Adamska
m.adamska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 413
Odwiedź naszą stronę na linked.in!
Aktualne szkolenia
Wszystkie szkolenia
www.Konsiglio.pl - 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie informacji bez zgody autora zabronione.
Projekt i wykonanie - danielregent.com