Aktualności

02.03.2018 - Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie, nowa formuła oraz generowanie kodu UFI

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie w zakresie zmian dotyczących informacji umieszczanych na etykietach mieszanin niebezpiecznych. Zmiany te ujęte są w załączniku VIII do rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP) i wchodzą w życie 22 marca 2017 r.

czytaj

Drodzy Klienci, aby ułatwić Wam korzystanie z wiedzy niezbędnej do Waszej pracy wprowadzamy nową, bardziej przejrzystą odsłonę naszego serwisu internetowego pod adresem www.konsiglio.eu

czytaj

25.01.2018 - Rozszerzona karta charakterystyki – scenariusze narażenia

W chwili gdy wymagana jest karta charakterystyki dostawca musi przekazać swoim odbiorcom informacje o zagrożeniach, warunkach bezpiecznego stosowania oraz odpowiednie wskazówki w zakresie zarządzania ryzykiem. Na naszym szkoleniu dowiecie się Państwo jak przygotować wspomniane dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH, co jednocześnie zaskutkuje przejściem kontroli bez ponoszenia kar pieniężnych.

czytaj

24.04.2017 - Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

czytaj

 

Masz pytania? Zadzwoń!

Odpowiadamy na telefony od poniedziału do piątku w godzinach 8:30-18:00

Izabela Warmińska-Urmanavicius +48 662-034-699 i.warminska@konsiglio.pl

Malwina Adamska    
                     +48 662-034-413 m.adamska@konsiglio.pl

Nasze szkolenia

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie w zakresie zmian dotyczących informacji umieszczanych na etykietach mieszanin niebezpiecznych. Zmiany te ujęte są w załączniku VIII do rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP) i wchodzą w życie 22 marca 2017 r.

W chwili gdy wymagana jest karta charakterystyki dostawca musi przekazać swoim odbiorcom informacje o zagrożeniach, warunkach bezpiecznego stosowania oraz odpowiednie wskazówki w zakresie zarządzania ryzykiem. Na naszym szkoleniu dowiecie się Państwo jak przygotować wspomniane dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH, co jednocześnie zaskutkuje przejściem kontroli bez ponoszenia kar pieniężnych.

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi, wymaganiami oraz obowiązkami wynikającymi ze znowelizowanej dyrektywy RoHS2, która weszła w życie 3 stycznia 2013r.

Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie – nowa formuła oraz generowanie kodu UFI

1Slider

02.03.2018 - Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie, nowa formuła oraz generowanie kodu UFI

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie w zakresie zmian dotyczących informacji umieszczanych na etykietach mieszanin niebezpiecznych. Zmiany te ujęte są w załączniku VIII do rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP) i wchodzą w życie 22 marca 2017 r.

25.01.2018 - Rozszerzona karta charakterystyki – scenariusze narażenia

W chwili gdy wymagana jest karta charakterystyki dostawca musi przekazać swoim odbiorcom informacje o zagrożeniach, warunkach bezpiecznego stosowania oraz odpowiednie wskazówki w zakresie zarządzania ryzykiem. Na naszym szkoleniu dowiecie się Państwo jak przygotować wspomniane dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH, co jednocześnie zaskutkuje przejściem kontroli bez ponoszenia kar pieniężnych.

24.04.2017 - Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

18.11.2016 oraz 16.12.2016 - Znowelizowana dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACHCelem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi, wymaganiami oraz obowiązkami wynikającymi ze znowelizowanej dyrektywy RoHS2, która weszła w życie 3 stycznia 2013r.

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

 
www.konsiglio.eu