Opracowanie kart charakterystyki

Wszystkie przedsiębiorstwa, które wprowadzają do obrotu substancje, mieszaniny niebezpieczne muszą pamiętać o obowiązku posiadania karty charakterystyki.
Skontaktuj się
Współpracowałyśmy z

Dla kogo jest ta oferta?

Chemia budowlana
Chemia motoryzacyjna
Chemia gospodarcza
Wytwórcy świec, tuszy, nawozów, zapachów, rozpuszczalników, farb, żywic, płynów do instalacji klimatyzacyjnych, czyściw, impregnatów, płynów do e-papierosów, czynników chłodniczych, a także substancji samych w sobie

Co wchodzi w skład oferty?

Opracowanie 16 sekcyjnej karty charakterystyki zgodnie z wymaganiami CLP oraz UE 2020/878

Termin realizacji

Przeciętny czas realizacji zlecenia wynosi do 10 dni roboczych od otrzymania wszystkich niezbędnych danych

Opis oferty

Karta charakterystyki jak i odpowiednia etykieta jest nieodzownym dokumentem każdej substancji czy też mieszaniny niebezpiecznej. Jeśli więc jesteś producentem, importerem substancji lub mieszaniny chemicznej zwróć uwagę czy Twój produkt nie potrzebuje karty charakterystyki. Pamiętaj, że dokumenty te są najczęściej kontrolowane przez SANEPID, Inspekcję Handlową czy PIP, a ich brak może skutkować otrzymaniem mandatu podczas przeprowadzonej inspekcji.

W ramach naszych usług oferujemy:

 • tworzenie karty charakterystyki na podstawie receptury
 • opracowanie karty charakterystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce oraz UE na podstawie oryginalnej karty charakterystyki dostawcy dostarczonej w języku polskim lub języku obcym

Jeśli słyszałeś o karcie charakterystyki, ale nie znasz szczegółów to poniższy opis jest właśnie dla Ciebie. W artykule dowiesz się kiedy należy opracować kartę charakterystyki i komu ją dostarczyć, kto jest odpowiedzialny za jej opracowanie, w jakim języku należy ją przekazać, a także czy karta charakterystyki wymaga aktualizacji. Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Karta charakterystyki (ang. skrót MSDS) przeznaczona jest głównie dla użytkowników prowadzących działalność zawodową, aby mieli możliwość uzyskania informacji o potencjalnych zagrożeniach związanych z substancją lub mieszaniną, metodach ich zapobiegania oraz sposobach reagowania na zaistniałe niebezpieczeństwo. Kartę charakterystyki dostarcza się nieodpłatnie w formie papierowej lub elektronicznej w dniu pierwszej dostawy lub w stosownych przypadkach na żądanie odbiorcy.

Kiedy tworzymy kartę charakterystyki?

Najczęściej dokument ten wykonujemy w sytuacjach, gdy:

 • produkt jest substancją sklasyfikowaną zgodnie z CLP (posiada piktogram, hasło ostrzegawcze)
 • produkt jest mieszaniną sklasyfikowaną jako niebezpieczna
 • produkt jest mieszaniną i składa się z substancji niebezpiecznych
 • produkt jest mieszaniną i zawiera substancje znajdujące się na liście kandydackiej

Przykładem produktów dla których wymagane są karty charakterystyki to:

 • świece,
 • olejki zapachowe,
 • odświeżacze powietrza,
 • płyny do mycia naczyń,
 • zmywacze,
 • kleje,
 • szczeliwa,
 • chemia budowlana,
 • smary,
 • farby,
 • chemia motoryzacyjna,
 • nawozy.
Odpowiedzialność za tworzenie karty charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem REACH za sporządzenie karty charakterystyki pierwotnie odpowiada pierwszy dostawca wprowadzający substancję lub mieszaninę na rynek UE. Może to być:

 • Producent
 • Importer
 • Dalszy użytkownik
 • Wyłączny przedstawiciel

Należy jednak pamiętać, iż w ramach łańcucha dostaw to każdy z dostawców na danym etapie sprzedaży jest odpowiedzialny za kartę charakterystyki i jego dane muszą być wprowadzone w karcie charakterystyki.

Co to dokładnie oznacza?

Jeśli kupujesz mieszaninę niebezpieczną od producenta w karcie charakterystyki będą widniały jego dane. Jeśli zaś ten sam produkt zaczynasz sprzedawać, wówczas swoim odbiorcom przekazujesz kartę, ale już ze swoimi danymi (nie musisz ujawniać danych swojego dostawcy). Jeśli Twój odbiorca dalej dystrybuuje produkt kupiony od Ciebie zobowiązany jest do umieszczenia swoich danych w karcie charakterystyki.

W jakim języku dostarcza się karty charakterystyki (MSDS).

Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej (art. 31 pkt.5 REACH) np. gdy produkt jest przeznaczony na rynek niemiecki według REACH należy odpowiednio opracować, przetłumaczyć kartę charakterystyki i przekazać ją w języku niemieckim.

Karta charakterystyki (MSDS) - czy ma datę ważności i określony format?

Karta charakterystyki to dokument zbudowany z 16 sekcji których nazewnictwo jest podyktowane przez rozporządzenie REACH. Bez względu na nasze upodobania format musi zostać zachowany, jeśli karta charakterystyki ma spełniać obowiązujące przepisy.

Wiedz również, że karta charakterystyki nie ma daty ważności. Należy regularnie dokonywać jej przeglądu, receptur, czy przepisów prawnych. A w chwili, gdy jest to wymagane należy dokonać aktualizacji karty charakterystyki.

Pamiętaj, że posiadanie karty charakterystyki to nie wszystkie obowiązki dostawcy.

Zwróć uwagę, że rejestracja substancji w REACH, oznakowanie i opakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych zgodnie z CLP oraz kody UFI mogą być Twoimi dodatkowymi obowiązkami.

W zależności jaki posiadasz status wobec REACH takie formalności należy wypełnić, aby zgodnie z przepisami wprowadzać mieszaniny i substancje na rynek UE.

Skontaktuj się

Nie wiesz czego potrzebuje Twoja firma?

Zajmujesz się produkcją, importem substancji, mieszanin, wyrobów i nie wiesz jak prawidłowo wypełniać wymogi narzucone przez przepisy chemiczne? Rozwiążemy Twoje problemy. Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez wszystkie etapy prac jakie są wymagane, abyś spełniał wszystkie obowiązki wynikające z REACH, CLP czy RoHS.
Skontaktuj się

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz wsparcia w wypełnieniu obowiązków narzuconych przez REACH, CLP, RoHS? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
biuro@konsiglio.pl
ul. Częstochowska 10a, 87-100 Toruń
NIP: 8791849781   REGON: 871542258
Izabela Warmińska-Urmanavičius
i.warminska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 699
Malwina Adamska
m.adamska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 413
Odwiedź naszą stronę na linked.in!
Aktualne szkolenia
Wszystkie szkolenia
www.Konsiglio.pl - 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie informacji bez zgody autora zabronione.
Projekt i wykonanie - danielregent.com