Kody UFI

Od 1 stycznia 2021r. dostawcy mieszanin niebezpiecznych w stosownych przypadkach zobowiązani są do generowania kodów UFI na etykietach swoich produktów.
Skontaktuj się
Współpracowałyśmy z

Dla kogo jest ta oferta?

Importer, dalszy użytkownik, dystrybutor mieszanin sklasyfikowanych na zdrowie człowieka i/lub ze względu na właściwości fizyczne.

Co wchodzi w skład oferty?

Wygenerowanie kodu UFI
Przygotowanie dokumentacji w bazie PCN
Dokonanie zgłoszenia

Termin realizacji

Przeciętny czas realizacji zlecenia wynosi do 5 dni roboczych od otrzymania wszystkich niezbędnych danych

Opis oferty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszaniny klasyfikowane jako niebezpieczne, stwarzające zagrożenie wymagają zgłoszenia odpowiednim instytucjom. Na chwilę obecną mamy możliwość dokonywania zarówno zgłoszeń krajowych jak i kodów UFI. Wybór odpowiedniego rodzaju zgłoszenia związany jest z tym jak mieszanina jest klasyfikowana i dla kogo jest przeznaczona.

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo zajmuje się importem, dystrybucją mieszanin lub ich wytwarzaniem zapraszamy do współpracy. Oferujemy pomoc w:

 • ocenie wymogu posiadania kodu UFI i zgłoszenia PCN
 • generowaniu kodów UFI, przygotowaniu dokumentacji i wysłaniu zgłoszenia PCN
 • dokonaniu zgłoszenia krajowego w Polsce
Zgłoszenie krajowe

W przypadku mieszanin przeznaczonych tylko i wyłącznie do użytku przemysłowego można korzystać ze zgłoszeń krajowych, które obowiązują do 1 stycznia 2024r.

Zgłoszenia krajowe dotyczą wszystkich mieszanin klasyfikowanych zgodnie z CLP również tych na środowisko. W tego typu rodzaju zgłoszenia należy pamiętać o załączeniu karty charakterystyki opracowanej w języku urzędowym kraju w jakim mieszania jest wprowadzana do obrotu. W Polsce zgłoszenia wysyła się do Prezesa ds. Substancji Chemicznych za pomocą systemu ELDIOM.

Kod UFI

Pierwsze kody UFI obowiązują od 1 stycznia 2021r. Dotyczy to mieszanin niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i stwarzających zagrożenie fizyczne:

 • które po 1.01.2021 po raz pierwszy zostały wprowadzane do obrotu na trenie unii z przeznaczeniem używania przez konsumentów i profesjonalistów;
 • których skład, klasyfikacja, dane toksykologiczne czy identyfikator uległy zmianie po 1 stycznia 2021r. i są przeznaczone dla konsumentów, profesjonalistów

Kod UFI i jego zgłoszenie obowiązuje głównie importerów i dalszych użytkowników (wytwórców) mieszanin niebezpiecznych. Przedsiębiorcy wprowadzający mieszaniny klasyfikowane zgodnie z CLP na rynek UE w zgłoszeniu będą musieli przekazać informacje m.in. o:

 • nazwie handlowej mieszaniny
 • kodzie UFI danej mieszaniny
 • klasyfikacji mieszaniny
 • kolorze i stanie skupienia
 • rodzaju zastosowania (konsumenckie, profesjonalne, przemysłowe)
 • rodzaju opakowań i ich pojemności

Pamiętajmy jeszcze o dystrybutorach. W przypadku, gdy tylko przechowują i sprzedają mieszaninę bez wprowadzania zmian, zasadniczo nie muszą przedkładać zgłoszenia. W przypadku zaś przedsiębiorstw, które:

 • wprowadzają zmiany w identyfikatorach (np. nazwie) mieszaniny
 • sprzedają mieszaninę w państwach członkowskich innych niż państwa UE, do których dostarczył ją dalszy użytkownik lub importer,

wówczas dystrybutor odgrywa istotną rolę w spełnianiu obowiązków dotyczących kodów UFI.

Jak i kiedy dokonać zgłoszenia kodu UFI?

Zgłoszenia powinny być przekazane w zharmonizowanym formacie (zgłoszenie PCN) przed wprowadzeniem mieszaniny niebezpiecznej do obrotu. Format zgłoszenia jest ustalony przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) i jest dostępny na stronie Agencji.

Zgłoszenia dokonujemy w przypadku:

 • wprowadzania do obrotu nowej mieszaniny niebezpiecznej
 • wprowadzania istotnych zmian w mieszaninie (np. składzie mieszaniny, klasyfikacji, nazwie handlowej) które wymagają aktualizacji obowiązującego zgłoszenia
 • gdy okres przejściowy dla mieszanin zgłoszonych w systemie krajowym będzie się kończył, ponieważ Agencja nie planuje migracji danych
Okres przejściowy a kod UFI

Dla mieszanin przeznaczonych dla konsumentów, profesjonalistów zgłoszonych do 1 stycznia 2021r. w systemie krajowym można zastosować okres przejściowy. Dokonane zgłoszenia pozostają ważne do 1 stycznia 2025r. lub do chwili wprowadzenia zmian w produkcie niebezpiecznym (np. zmian dotyczących składu mieszaniny, własności toksykologicznych lub danych identyfikacyjnych produkt).

Pamiętaj, że jeśli na skutek zmian w mieszaninie przeznaczonej dla konsumentów lub profesjonalistów konieczna będzie aktualizacja przekazanych informacji, będziesz musiał ją wykonać już w nowym formacie!

Skontaktuj się

Nie wiesz czego potrzebuje Twoja firma?

Zajmujesz się produkcją, importem substancji, mieszanin, wyrobów i nie wiesz jak prawidłowo wypełniać wymogi narzucone przez przepisy chemiczne? Rozwiążemy Twoje problemy. Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez wszystkie etapy prac jakie są wymagane, abyś spełniał wszystkie obowiązki wynikające z REACH, CLP czy RoHS.
Skontaktuj się

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz wsparcia w wypełnieniu obowiązków narzuconych przez REACH, CLP, RoHS? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
biuro@konsiglio.pl
ul. Częstochowska 10a, 87-100 Toruń
NIP: 8791849781   REGON: 871542258
Izabela Warmińska-Urmanavičius
i.warminska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 699
Malwina Adamska
m.adamska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 413
Odwiedź naszą stronę na linked.in!
Aktualne szkolenia
Wszystkie szkolenia
www.Konsiglio.pl - 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie informacji bez zgody autora zabronione.
Projekt i wykonanie - danielregent.com