KONSIGLIO

Doradzamy i szkolimy


 

Nowy obowiązek zgłaszania substancji SVHC zawartych w wyrobach do bazy SCIP


Szkolenie online

Termin szkolenia: 16 czerwca 2021r.

Koszt szkolenia: 650,00 zł (netto) za osobę

Formularz uczestnictwa


Cel szkolenia:

Od 5 stycznia 2021 roku występuje obowiązek zgłaszania substancji wzbudzających szczególnie duże obawy występujących w wyrobach do nowo powstałej bazy SCIP (ang. Substances of Concern In Products). Baza ta została utworzona przez Europejską Agencję Chemikaliów i w swoich zasobach zawiera informacje na temat substancji SVHC w wyrobach, które przekazują podmioty. Baza ta została utworzona w związku ze zmianą przepisów dyrektywy w sprawie odpadów.

Program szkolenia

 • Definicja wyrobu
 • Różne rodzaje wyrobów
 • Identyfikowanie substancji SVHC w wyrobie
 • Co to są substancje SVHC
 • Lista kandydacka
 • Zbieranie informacji od dostawców
 • Kto ma obowiązek wykonania zgłoszenia do ECHA
 • Jakie informacje należy podać w zgłoszeniu
 • Narzędzie do zgłaszania substancji zawartych w wyrobach
 • Baza SCIP – jak wykonać zgłoszenie online
 • Dyskusja


Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do pracowników firm, których profil działalności skupia się na produkcji, imporcie wyrobów.
Liczba uczestników: 5-12 osób. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykładowca:
dr inż. Monika Wasiak- Gromek - Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH i CLP. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu przepisów rozporządzenia REACH i CLP oraz autorem licznych artykułów związanych z tą tematyką.


W ramach szkolenia zapewniamy:
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Szkolenie jest dostępne również w formie szkolenia zamkniętego z możliwością dostosowania programu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.