KONSIGLIO

Doradzamy i szkolimyREJESTRACJA WŁAŚCIWA SUBSTANCJI REACH

Jeśli jesteś producentem, importerem substancji w ilości powyżej 1 tony w skali roku, zgodnie z Rozporządzeniem REACH zobowiązany jesteś do rejestracji substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Rejestracja REACH jest procesem, w którego skład wchodzą następujące czynności:

  • Zgłoszenie zapytania do ECHA (inquiry) wraz z analizą chemiczną potwierdzającą tożsamość rejestrowanej substancji
  • Wykupienie badań od wskazanego Konsorcjum (Letter of Access)
  • Uzupełnienie dokumentacji rejestracyjnej i złożenie jej do ECHA
Potrzebujesz więcej informacji na temat rejestracji REACH - zadzwoń lub napisz na e-mail.PRZEPROWADZANIE AUDYTÓW REACH

Produkujesz, importujesz, wykorzystujesz we własnym zakresie lub sprzedajesz substancję w jej postaci własnej, mieszaninie lub wyrobie? Pamiętaj, aby zweryfikować, które przepisy rozporządzenia REACH dotyczą Ciebie. Jeśli nie wiesz, jak rozpocząć i określić swoją rolę wobec REACH skontaktuj się z nami. W ramach współpracy określimy wszystkie obowiązki Twojego przedsiębiorstwa, wskażemy, jak uzupełnić brakującą dokumentację oraz nakreślimy plan działania na przyszłość, który pozwoli Ci prowadzić działalność zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH).
Wykonaj pierwszy krok i skontaktuj się z nami!POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z REACH

Oferujemy pomoc m.in. w:

  • interpretacji przepisów REACH dla konkretnego przypadku bez przeprowadzania audytu całego przedsiębiorstwa
  • opracowaniu karty charakterystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • przygotowaniu oświadczenia dla wyrobów odnośnie obecności substancji SVHC (Wzbudzających Szczególne Duże Obawy) znajdujących się na liście kandydackiej do załącznika XIV REACH
  • obsłudze konta REACH IT (założenie konta, odzyskiwanie hasła oraz danych do logowania)
  • udzielaniu odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz pisma z Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)