KONSIGLIO

Doradzamy i szkolimy


OPRACOWANIE KARTY CHARAKTERYSTYKI (SDS)

Jeśli wprowadzasz substancję, mieszaninę do obrotu na terenie Unii Europejskiej, to zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) zobowiązany jesteś do posiadania karty charakterystyki.

Nie wiesz jak się do tego zabrać, nie masz na to czasu. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Chętnie odpowiemy na pytania i pomożemy w spełnieniu obowiązku wobec REACH.


AKTUALIZACJA KARTY CHARAKTERYSTYKI

Jeśli posiadasz kartę charakterystyki mieszaniny sprzed kilku lub kilkunastu lat musisz pamiętać, że przepisy ulegają ciągłym zmianom i Twoim obowiązkiem jest być na bieżąco.
W sytuacji, kiedy skład chemiczny Twojej mieszaniny uległ zmianie, zmieniły się stężenia poszczególnych składników lub doszły inne ważne informacje musisz zaktualizować swoją kartę charakterystyki. Należy również pamiętać, iż 18.06.2020r. uległ zmianie załącznik II Rozporządzenia REACH wprowadzający zmiany w kartach charakterystyki i od grudnia 2022 roku wszystkie karty charakterystyki będą musiały być wykonane w oparciu o rozporządzenie 878/2020.

Nie spóźnij się ze zmianą- skontaktuj się z nami, pomożemy!


GENEROWANIE KODÓW UFI I ICH ZGŁOSZENIE PCN 

Kod UFI jest indywidualny dla każdej mieszaniny. Oprócz samego wygenerowania kodu dla danego produktu należy również dokonać tzw. zgłoszenia PCN (Poison Centre Notification) do scentralizowanej Bazy Ośrodków Zatruć. Zgłoszenia należy dokonać do każdego kraju do jakiego mieszanina jest wprowadzana do obrotu.

Zastanawiasz czy Twój produkt wymaga kodu UFI? - skontaktuj się z nami!
Zachęcamy również do lektury naszych aktualności (Etykieta mieszaniny od 2021r.-kod UFI)


ZGŁASZANIE KART CHARAKTERYSTYKI W KRAJOWYM SYSTEMIE ELDIOM

Zgodnie z ustawą z 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, wszystkie mieszaniny sklasyfikowane jako niebezpieczne, należy zgłosić wraz z kartą charakterystyki do Prezesa ds. Substancji Chemicznych. Od 1 stycznia 2021r. w systemie ELDIOM można zgłaszać tylko mieszaniny, które mają zastosowanie przemysłowe. Zastosowania profesjonalne i konsumenckie wymagają już kodu UFI.


OPRACOWANIE ETYKIET SUBSTANCJI, MIESZANIN KLASYFIKOWANYCH ZGODNIE Z CLP

Zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP) każda substancja w postaci własnej lub mieszaninie spełniająca kryteria klasyfikacji CLP wymaga odpowiednich oznakowań na etykiecie. W ramach naszej usługi wskażemy niezbędne informacje, które muszą znaleźć się na etykiecie Twojego produktu oraz opracujemy przykładową etykietę spełniającą wymogi rozporządzenia CLP.


ZGŁASZANIE SUBSTANCJI DO WYKAZU KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA

Rozporządzenie CLP jasno określa kto i kiedy powinien zgłosić substancję do wykazu klasyfikacji i oznakowania. Jeśli więc:

  • produkujesz substancję, która podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z REACH; lub
  • importujesz spoza UE substancję, która podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z REACH; lub
  • produkujesz i/lub importujesz spoza UE substancję, która została sklasyfikowana jako niebezpieczna bez względu na ilość; lub
  • importujesz spoza UE mieszaninę, która jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem CLP; lub
  • importujesz wyrób zawierający substancje, które podlegają obowiązkowi rejestracji zgodnie z art.7 rozporządzenia REACH.
Zgłoś się do nas, a my dokonamy za Ciebie analizy substancji wymagających zgłoszenia CLP.